Side Menu
SL Group Kft | LHEMM
655
page-template-default,page,page-id-655,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,
title

LHEMM

Modul rendszer? ipari kondenz?ci?s g?zk?sz?l?k

 

LHEMM_Logo_1_Transparent

Ipari kondenz?ci?s g?zkaz?n

 

 

A L.H.E.M.M. egy belt?ri telep?t?sre sz?nt kondenz?ci?s h?fejleszt? k?sz?l?k, mely t?bb, egym?st?l teljesen f?ggetlen, el?szerelt modulb?l ?ll.

 

Ez a tervez?si filoz?fia lehet?v? teszi, hogy a teljes?tm?ny sz?les modul?ci?s tartom?ny k?z?tt v?ltozzon,?biztos?tja a sokr?t? felhaszn?lhat?s?got, az ?zemel?s folytonoss?g?t m?g a karbantart?sok alatt is, mivel a modulok k?l?n lev?laszthat?ak a rendszerr?l. ?gy a L.H.E.M.M. folyamatosan biztos?tja a f?t?si?rendszer megb?zhat? m?k?d?s?t ?s n?lk?l?zhetetlen ott, ahol a folyamatos h?biztos?t?s a legfontosabb k?vetelm?ny. A k?sz?l?k tartalmazza a sz?ks?ges f?t?si v?z gy?jt?- ?s g?zeloszt? cs?veket, mely a telep?t?st gyorss? ?s egyszer?v? teszi, optim?lis helykihaszn?l?st biztos?t a kaz?nh?zban.

A L.H.E.M.M. kondenz?ci?s g?zk?sz?l?ket ?gy tervezt?k ?s gy?rtottuk, hogy a berendez?s telep?t?se ?s ?zemeltet?se egyszer? legyen, a kivitelez?s sor?n felmer?l? szerel?si probl?m?kat minim?lisra cs?kkents?k.

A k?sz?l?k nagy v?zt?rfogat? bimet?l (?nt?ttvas ?s alum?nium kombin?ci?ja) h?cser?l?j?t ?gy tervezt?k ?s gy?rtottuk, hogy a legmagasabb szint? megb?zhat?s?got k?pviselje. Ezt kieg?sz?tve a megfelel? anyagok okos felhaszn?l?s?val siker?lt el?rni, hogy azok legjobb mechanikai ?s termikus tulajdons?gait m?g ink?bb kiemelhess?k, hogy el?rj?k a magas fok? megb?zhat?s?got, er?t ?s hat?konys?got.
A kialak?tott ford?tott ?g?si rendszer ?s a k?l?nleges ?g? fel?let biztos?tja a t?k?letes g?z-felhaszn?l?st alacsonyabb elektromos ?ram felv?tel ?s alacsonyabb k?rosanyag kibocs?jt?s mellett, ?gy a L.H.E.M.M. rendszer a legszigor?bb el??r?soknak is megfelel.

 

lhemm_prospektus_1

 

A teljes m?rt?kben konfigur?lhat? integr?lt vez?rl? egys?g garant?lja, hogy a L.H.E.M.M. sokf?le f?t?si rendszer kiszolg?l?s?ra v?ljon alkalmass?.

A kifinomult vez?rl?s k?vetkezt?ben a f?t?si rendszer tervez?je, a k?sz?l?k be?zemel?je ?s a teljes rendszer ?zemeltet?je is megszabadul a szok?sos korl?tokt?l, ?gy mint a h?t?si rendszerrel ?s a meg?jul? energi?kat hasznos?t? rendszerekkel val? integr?ci?, a t?bb kevert f?t?si k?r ?s a haszn?lati melegv?z el??ll?t?sa. Tov?bbi eszk?z?k csatlakoztat?s?val a L.H.E.M.M. a teljes rendszer vez?rl?s?t k?pes elv?gezni.
Tov?bb? a teljes rendszer sokoldal?s?g?nak n?vel?se ?s a rendszervez?rl?s optimaliz?l?sa ?rdek?ben minden egyes modult a k?zponti vez?rl? ir?ny?t, amely nem csak a param?terek ellen?rz?s?t v?gzi, hanem a kett?s biztons?gi rendszernek k?sz?nhet?en biztos?tja a gyors beavatkoz?st b?rmelyik modul meghib?sod?sa eset?n.

A kompakt kialak?t?s ?s a sz?les, 114 ?s 480 kW k?z?tti teljes?tm?ny tartom?ny egy?tt a rendszer sokoldal?s?g?val teszi a L.H.E.M.M. kondenz?ci?s k?sz?l?ket gyorsan ?s gazdas?gosan telep?thet?v?, az ?zemel?s?t pedig hossz? t?von fenntarthat?v?.
A k?sz?l?k modul?ris fel?p?t?se lehet?v? teszi, hogy a karbantart?shoz ?s az ?zemeltet?shez sz?ks?ges kieg?sz?t? berendez?seket csatlakoztathassa, mint p?ld?ul a hidraulikus v?lt?, h?cser?l? ?s biztons?gi szelepek, melyeket a jogszab?lyok el??rnak.
A tervez?si filoz?fi?nk eredm?nyek?nt L.H.E.M.M. k?sz?l?khez k?l?nf?le berendez?sek csatlakoztat?sa is lehets?ges. A kis m?ret?nek k?sz?nhet?en t?k?letes v?laszt?s sz?k helyekre, ahov? m?s k?sz?l?kek csak nehezen lenn?nek telep?thet?ek.

Modul rendszer? kondenz?ci?s g?zk?sz?l?k. ?T?bb egym?st?l f?ggetlen h?cser?l? modul. A k?sz?l?k alkalmas f?ldg?z ?s PB g?z felhaszn?l?s?ra.

lhemm_prospektus_2

 

 

Alkalmas

– els?dleges f?t?si k?r szivatty? vez?rl?s?re.

– be?p?tett algoritmus a szoba h?m?rs?klet szab?lyz?s?ra.

Tov?bbi jellemz?k

-?4 csillagos hat?sfok jel?l?s a CEE 92/42 el??r?snak megfelel?en.

-?Minden modul bimetal h?cser?l?t, modul?ci?s ventil?tort, modul?ci?s g?zszelepet, szivatty?t ?s l?ng ellen?rz? berendez?st tartalmaz. NTC ?rz?kel? a h?m?rs?klet szab?lyz?shoz, biztons?gi termoszt?t, v?znyom?s kapcsol??vez?rl? program a biztons?gos rendszervez?rl?s ?rdek?ben.

-?El?kever?ses, ventil?toros ?g?rendszer a f?stcs?be ?p?tett modulonk?nti visszacsap? szeleppel.

A k?sz?l?k tartoz?kai

-?El?remen? ?s visszat?r? gy?jt?cs? karim?s kialak?t?ssal is.

-?G?z eloszt? cs? modulonk?nti elz?r? csapokkal.

-?K?toldali csatlakoz?si lehet?s?g a hidraulikai- ?s a g?z k?r?n.

-?Be?p?tett f?t?si szab?lyz? program.

-?H?rom kevert k?r ?s HMV el??ll?t?s?nak vez?rl?se.

-?Tartoz?k: k?ls? h?m?rs?klet ?rz?kel?, HMV h?m?rs?klet ?rz?kel?.

M?k?d?si jellemz?k

-?Rendszer m?k?d?s a legnagyobb hat?konys?g el?r?s?nek ?rdek?ben.

-?Intelligens vez?rl?s, mely a modulok azonos terhel?s?t garant?lja.

-?Haszn?lati melegv?z termel?s el?nykapcsol?s; HMV szivatty? vagy HMV v?lt?szelep vez?rl?se.

-?H?cser?l? modulok k?l?n teljes?tm?ny szab?lyz?sa.

-?Automatikus teljes?tm?ny szab?lyz?s.

-??zem?llapot ?s a h?m?rs?klet folyamatos ellen?rz?se.

-?Riaszt?s vez?rl?s.

-?Param?terezhet?s?g.

 

M?szaki adatok

? ?
M?rt.egys.?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?Alkalmazhat? g?zfajta ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? G20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? G31 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
K?sz?l?k kateg?ria ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? II2H3P II2H3P?
Maxim?lis h?terhel?s a teljes LHEMM moduln?l kW 114 – 480 114 – 480?
Minim?lis h?terhel?s Pn (60-80) egy moduln?l kW 14,25 ?13,73
Modulok sz?ma db 2 – 8 2 – 8?
NOx-oszt?ly ? 5 5?
Maxim?lis hat?sfok (Pn) egy moduln?l {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} 98,00 97,90
Maxim?lis hasznos hat?sfok (Pn) egy moduln?l {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} 97,40 97,30
Maxim?lis h?teljes?tm?ny egy moduln?l (60-80) kW 57,2 56,4
Maxim?lis h?terhel?s Pn=1 egy moduln?l (50-30) kW 105,5 105,5
Maxim?lis h?terhel?s Pn=0,3 egy moduln?l (50-30) kW 108,2 108,2
Maxim?lis hasznos hat?sfok Pn=min egy moduln?l {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} 98,1 98,2
Maxim?lis CO2 kibocs?t?s egy moduln?l {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} 9,3 10,7
Minim?lis CO2 kibocs?t?s egy moduln?l {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} 8,7 9,9
F?stg?z h?m?rs?klet ?C 64 66
Maxim?lis ventil?tor fodulat egy moduln?l rpm 7000 7000
Minim?lis ventil?tor fordulat egy moduln?l rpm 1900 1900
Maxim?lis g?zfogyaszt?s egy moduln?l m3/h? 6,34 4,90

Be?p?t?si m?retek

L.H.E.M.M. IPARI KONDENZ?CI?S G?ZK?SZ?L?K ? 114 KW

lhemm_prospektus_3

L.H.E.M.M. IPARI KONDENZ?CI?S G?ZK?SZ?L?K ? 180 KW

lhemm_prospektus_4

L.H.E.M.M. IPARI KONDENZ?CI?S G?ZK?SZ?L?K ? 240 KW

lhemm_prospektus_5

L.H.E.M.M. IPARI KONDENZ?CI?S G?ZK?SZ?L?K ? 300 KW

lhemm_prospektus_6

L.H.E.M.M. IPARI KONDENZ?CI?S G?ZK?SZ?L?K ? 360 KW

lhemm_prospektus_7

 

 

 

Let?lthet? dokumentumok list?ja

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dokumentum n?v ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Megtekint?s
? ? ? ? ? ? ? ? ? Let?lt?s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Term?kismertet?
Kezel?si utas?t?s ? ?
CE tanus?t?s