Side Menu
SL Group Kft | Suit
1205
page-template-default,page,page-id-1205,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,
title

 

Egy t?k?letes, er?teljes, megb?zhat? ?s k?rnyezetbar?t? g?zk?sz?l?k.
A k?sz?l?k mikroprocesszoros vez?rl?se gondoskodik arr?l, hogy a rendszer mindig a lehet? legmagasabb hat?sfokon, a legkisebb vesztes?g mellett ?zemeljen.
Amennyiben az ?n komfortig?nye, illetve a tiszta ?s ?lhet? k?rnyezethez val? ragaszkod?sa magas, ?gy ez a k?sz?l?k a megfelel? v?laszt?s.

Ez?rt a?Suit Kondens g?zkaz?n minden olyan m?szaki megold?st tartalmaz,

mellyel megval?s?that? a magas hat?sfok? ?s biztons?gos m?k?d?s otthona f?t?se ?s a haszn?lati melegv?z el??ll?t?sa alatt. Egyedi megold?sokat?alkalmazva ?rt?k el az ?ltalunk kit?z?tt c?lokat. A k?l?nleges h?cser?l? optimaliz?lt m?rete, bels? kialak?t?sa ?s a gy?rt?sa sor?n felhaszn?lt alapanyagok garanci?t jelentenek a magas teljes?tm?ny, a? megb?zhat?s?g ?s az id?t?ll?s?g ter?let?n egyar?nt. Az ?gy el?rt magas teljes?tm?ny egyszer?, de ?zembiztos rendszerrel p?rosul. A magas m?szaki tartalm? alkatr?szek be?p?t?s?vel az eredm?ny egy megb?zhat? ?s sokoldal? k?sz?l?k. A?Suit Kondens g?zk?sz?l?k?tervez?sekor ?s gy?rt?sakor kompromisszumok n?lk?li megold?sokra t?rekedt?nk.

Egy tiszt?bb j?v??rt…

az energiamegtakar?t?s ?s a gazdas?gos m?k?d?s a k?sz?l?ket k?rnyezetbar?tt? teszik. A t?k?letes ?g?s ?s a speci?lis ?g?nek k?sz?nhet?, ?gy a k?sz?l?k k?rosanyag kibocs?jt?sa alacsony.

suitenergiacimke

Mind?g l?that? ?s egy?rtelm? jelz?sek

kezelo

?

 

K?sz?l?k adatok

? ? ?
M?rt.egys.
?????????????????? Suit 24???????????????
?????????????????? Suit?28???????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? K?sz?l?k kateg?ria ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? II2H3P ??? II2H3P
NOx-oszt?ly ? 5 5
K?sz?l?k t?pus ? C13,C33,C43,C53,C63,C83 C13,C33,C43,C53,C63,C83
Alkalmas g?zfajta ? G20, G31 G20, G31
H?terhel?s min/max. kW ??3,33 – 23,49??4,5 – 29,5?
Teljes?tm?ny 80?C / 60?C (min/max) kW ??3,22 -?22,6 ?4,5 – 28,3?
Hat?sfok 80?C / 60?C {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} ? 96,12 ?96,14?
Hat?sfok min. 80?C / 60?C {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} ? 96,61 ?96,6?
Hat?sfok 50?C / 30?C {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} ? 105,8 106,2
Hat?sfok min. (50?C / 30?C) {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} ? 108,5 108,4
F?stg?z h?m?rs?klet (G20) T=20 ?C ?C ??58,5 ?54
G?zfogyaszt?s G20 m3/h ??2,5 ?3,13
G?zfogyaszt?s G31 kg/h ??1,8 ?2,7
S?ly kg ?35 ?35

F?t?si rendszer

? ? ?
M?rt.egys.
?????????????????? Suit 24???????????????
?????????????????? Suit?28???????????????
F?t?si v?z h?m?rs?klet tartom?ny? ?C ?35-80 (60)??35-80 (60)?
?T?gul?si tart?ly v?zt?rfogat liter 6 6
?T?gul?si tart?ly nyom?s bar ?1 ?1
??zemi nyom?s (min / max) bar 0,8 – 3,0 ?0,8 – 3,0?

Haszn?lati melegv?z

? ? ?
M?rt.egys.
?????????????????? Suit 24???????????????
?????????????????? Suit?28???????????????
Tart?s v?zhozam DT=25 ?C l / min 14,5 17,8
?Maxim?lis v?znyom?s bar 10 ?10
?Minim?lis v?znyom?s bar 0,5 ?0,5
?Haszn?lati melegv?z h?m?rs?klet tartom?ny ?C 30 – 60 ?30 – 60?

Elektromos adatok

? ? ?
M?rt.egys.
?????????????????? Suit 24???????????????
?????????????????? Suit?28???????????????
H?l?zati fesz?lts?g V / Hz 230 / 50 230 / 50
Teljes?tm?ny W 170 ?170
Elektromos v?detts?g IP X4D ?X4D

Befoglal? m?retek

 

meretek

 

Let?lthet? dokumentumok list?ja

 

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dokumentum n?v ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Megtekint?s
? ? ? ? ? ? ? ? ? Let?lt?s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Term?kismertet?
Kezel?si utas?t?s ? ?
?CE tanus?t?s? ? ?
CE tanus?t?s
?Energia c?mke Suit 24 ? ?