Side Menu
SL Group Kft | SLG Falcon
284
page-template-default,page,page-id-284,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,
title

SLG Falcon

Fali kondenz?ci?s g?zk?sz?l?k

 

 

A k?sz?l?k, melyet ?nnek alkottunk…

 

 

Gazdas?gos ?s k?rnyezetbar?t

 

A legmodernebb, kondenz?ci?s technol?gi?t haszn?l? alum?nium h?cser?l?nek k?sz?nhet?en ?n ?szrev?tlen?l hasznos?tja a f?stg?zban rejl? h?energi?t otthona f?t?s?re ?s a haszn?lati melegv?z el??ll?t?s?ra.

Logo_Condensing_Transparent

?sszer? d?nt?s

 

A korszer? elektronika ?ltal vez?relt m?k?d?snek k?sz?nhet?en a k?sz?l?k mindig a legoptim?lisabb teljes?tm?nyen ?zemel, hogy az ?n ig?nyeit mindig gazdas?gosan el?g?tse ki, a k?ls? h?m?rs?klet figyelembev?tel?vel.

Ebben fontos szerepet j?tszik a folyamatosan szab?lyozott, modul?ci?s g?zszelep, a fordulatsz?m szab?lyozott ventil?tor ?s keringet? szivatty?..

Logo_energy-saving_Transparent

Egyszer? haszn?lat

 

Mindezek mellett, a a Nap energi?j?t is fel szeretn? haszn?lni otthona melegv?z ell?t?s?hoz, az SLG Falcon k?sz?l?ket v?lasztva minden gond n?lk?l megteheti. A k?sz?l?k napkollektorhoz csatlakoztatva tov?bbi megtakar?t?st jelent ?nnek ?s csal?dj?nak.

Logo_ready-for-SOLAR_Transparent

Forma ?s Design

 

A tisztas?got sug?rz? feh?r mellett ? extrak?nt ? v?laszthat? multiCOLOURS sz?nekkel lehet?s?get ny?jtunk ?nnek, hogy egy?nis?g?hez ?s otthon?hoz legink?bb illeszked? sz?nben rendelhesse meg a k?sz?l?ket.

Logo_multiColours_Transparent

 

 

F?t?si rendszer

SLG Falcon
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M?rt.e.
? ? ? ?24 ? ? ? ?
? ? ? ?24 K ? ? ? ?
? ? ? ?36 ? ? ? ?
? ? ? ?36 K ? ? ? ?
? ? ? ?44 ? ? ? ?
Min./Max. n?vleges h?terhel?s (f?t?s) kW 4,8 – 25 4,8 – 25 6,4 – 36 6,4 – 36 9,0 – 47
Min./Max. n?vleges h?teljes?tm?ny (f?t?s) kW 4,7 – 24,2 4,7 – 24,2 6,2 – 34,8 6,2 – 34,8 8,8 – 45,2
Maxim?lis n?vleges hat?sfok 80/60?C {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} 96,8 96,8 96,6 96,6 96,2
Hat?sfok 30{b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} r?szterhel?sen 50/30?C {b4f9d4bf3400597a5402ad17a3c7f51a00c5ad238c2bf6df64e31a73d917d75d} 108,3 108,3 107,9 107,9 107,7
F?t?v?z ?zemi h?fok tartom?ny ?C 20 – 80 20 – 80? 20 – 80? 20 – 80? 20 – 80?
F?t?v?z ?zemi nyom?s (min./max.) bar 0,8 – 3 0,8 – 3? 0,8 – 3? 0,8 – 3? 0,8 – 3?
F?t?si h?cser?l? v?zt?rfogat (min./max.) liter 1,4 1,4 2,3 2,3? 4,3?
Z?rt t?gul?si tart?ly v?zt?rfogat liter 8 8 8 8? 8?
Z?rt t?gul?si tart?ly el?terhel?s bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Hidraulikai vesztes?g (Pn ?t=20?C) mbar 85 85 110 110 65
Maxim?lisan sz?ll?tott v?zmennyis?g m3/h 2,1 2,1 2,8 2,8 3,4

Haszn?lati melegv?z adatok

SLG Falcon
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M?rt.e.
? ? ? ?24 ? ? ? ?
? ? ? ?24 K ? ? ? ?
? ? ? ?36 ? ? ? ?
? ? ? ?36 K ? ? ? ?
? ? ? ?44 ? ? ? ?
Haszn?lati melegv?z h?m?rs?klet tartom?ny ?C ? ? ? ?- ? ? ? ? 30 – 60 ? ? ? ?- ? ? ? ? 30 – 60 ? ? ? ?- ? ? ? ?
N?vleges h?teljes?m?ny min/max (HMV) kW ? – ? 7,0 – 25,0 ? – ? 7,0 – 35,0 ? – ?
Tart?s v?zhozam lit/min ? – ? 13,5 ? – ? 13,5 ? – ?
Haszn?lati melegv?z rendszernyom?s kW ? – ? 0,25 – 6 ? – ? 0,25 – 6 ? – ?

G?ztechnikai adatok

SLG Falcon
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M?rt.e.
? ? ? ?24 ? ? ? ?
? ? ? ?24 K ? ? ? ?
? ? ? ?36 ? ? ? ?
? ? ? ?36 K ? ? ? ?
? ? ? ?44 ? ? ? ?
Csatlakoz? g?znyom?s (G20) mbar 20 – 25 ?20 – 25??20 – 25??20 – 25??20 – 25?
G?zfogyazt?s max.n?vl.h?terhel?sen (G20) m3/h 0,49 – 2,96 0,49 – 2,96??0,68 – 3,7 0,68 – 3,7? 0,95 – 4,86
?g?sterm?k h?m?rs?klet (80/60 ?C) min/max ?C 54 / 74 54 / 74? 54 / 74? 54 / 74? 82
?g?sterm?k h?m?rs?klet (50/30 ?C) min/max ?C 44 / 57 44 / 57? 44 / 57? 44 / 57? ?
?g?sterm?kt?meg?ram (min/max) kg/h 6,43 / 32,38 6,43 / 32,38? ? ? ?
Ventil?tor marad?k nyom?s Pa 100 100 100 100 100

Csatlakoz? m?retek

SLG Falcon
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M?rt.e.
? ? ? ?24 ? ? ? ?
? ? ? ?24 K ? ? ? ?
? ? ? ?36 ? ? ? ?
? ? ? ?36 K ? ? ? ?
? ? ? ?44 ? ? ? ?
F?t?si el?remen? / visszat?r? coll ? ? ? 3/4 ? ? ? ?? ? ? 3/4 ? ? ???? ? ? 3/4 ? ? ???? ? ? 3/4 ? ? ??? ? ? ?1 ? ? ?
H?l?zati hidegv?z / Haszn?lati melegv?z coll ? ? ? 1/2 ? ? ? ? ? ? 1/2 ? ? ? ? ? ? 1/2 ? ? ? ? ? ? 1/2 ? ? ? ? ? ? ?1/2 ? ? ?
G?zcsatlakoz?s coll ? ? ? 3/4 ? ? ? ? ? ? 3/4 ? ? ? ? ? ? 3/4 ? ? ? ? ? ? 3/4 ? ? ? ? ? ? 3/4 ? ? ?
?g?sterm?k elvezet?s coll 60/100, 80/8060/100, 80/8060/100, 80/8060/100, 80/8080/125, 80/80

Elektromos adatok

SLG Falcon
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M?rt.e.
? ? ? ?24 ? ? ? ?
? ? ? ?24 K ? ? ? ?
? ? ? ?36 ? ? ? ?
? ? ? ?36 K ? ? ? ?
? ? ? ?44 ? ? ? ?
Elektromos csatlakoz?s V / Hz ?230 / 50??230 / 50??230 / 50??230 / 50??230 / 50?
Maxim?lis teljes?tm?ny felv?tel W 160 ?160??160??160??180?
V?detts?gi fokozat IP X4DX4DX4DX4DX4D

Tov?bbi adatok

SLG Falcon
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M?rt.e.
? ? ? ?24 ? ? ? ?
? ? ? ?24 K ? ? ? ?
? ? ? ?36 ? ? ? ?
? ? ? ?36 K ? ? ? ?
? ? ? ?44 ? ? ? ?
K?sz?l?k t?pus C12, C13, C33, C43, C63, C83? ? ? ?
K?sz?l?k kateg?ria ? ? I2H I2E ?I2H I2E??I2H I2E??I2H I2E??I2H I2E?
Hat?sfok jel?l?s ? ? **** **** **** **** ****
NOx-oszt?ly ? ? 5 5 5 5 5
Min?s?gtanus?t?s CE 1299CN0039

Befoglal? m?retek

SLG Falcon
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M?rt.e.
? ? ? ?24 ? ? ? ?
? ? ? ?24 K ? ? ? ?
? ? ? ?36 ? ? ? ?
? ? ? ?36 K ? ? ? ?
? ? ? ?44 ? ? ? ?
Sz?less?g ?mm ? 495 ?495??495??495??495?
Magass?g ?mm ? 750 ?750??750??750??750?
M?lys?g ?mm ? 328 328 388 388 448
S?ly ?kg ? 31 32 37 38 44
Let?lthet? dokumentumok list?ja

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dokumentum n?v ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Megtekint?s
? ? ? ? ? ? ? ? ? Let?lt?s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Term?kismertet?
Kezel?si utas?t?s?
Szerel?si utas?t?s?
Alkalmaz?si p?ldat?r??
Robbantott ?bra?
Param?terez?si utas?t?s ? ?
CE Tanus?tv?ny 1.?
CE Tanus?tv?ny 2.
CE Tanus?tv?ny EMC/LVD
EK megfelel?s?gi nyilatkozat
Energia Cimke SLG Falcon 24 K
H?tt?rk?p